2. Bilogora Winner


2. BILOGORA WINNER, 02.05.2015. ,Kukavica, Croatia

Judge: Mr. Vladimir Zec

BOB 01   

 

MALES - BABY Class

Hektor House of Stanišić Lu-Fi

VP 1

 

MALES - PUPPY Class

Go Go House of Stanišić Lu-Fi

VP 1

Kris von Tonis Bergen

VP 2

MALES - YOUTH Class

Apache Titanium Rott

V 2  

            Apashe

Armagedon Suny Day's

V      

              Armagedon

Hapis Srpski Lav

V 4

Kong vom Quercus Wald

V 1, Najljepši mladi mužjak

kong

Montero of the Little Godfather

Night von Ludwigsplatz

V

Vico von der Maxi Rott

V 3

MALES - INTERMEDIATE Class

Ksenon od Vadanora

V 1

Uno vom Steintor Rott

V 2

MALES - OPEN Class

Brando Pop Rott

V 2

Dingo Zanas Babies

V 1

Frenki Crni Vitez

V 3

MALES - WORKING Class

Mesi Crni Vitez

-

Nick von der Maxi Rott

V 1
MALES – CHAMPION Class

Alsoreti Harcos Argosz

V 2

Rocky vom Steintor Rott

V 1, Najljepši zreli mužjak

BOB

BOB

West from Brodgar of Orkney

V 3
FEMALES - BABY Class

Gigi

VP 2

Gina

VP 1

FEMALES - PUPPY Class

Gita vom Hause Edelstein

VP 1

FEMALES - YOUTH Class

Adria von der Alt Sabariana

 V 

Amy Titanium Rott

/V 2

Darko i Amy 01

Brooks vom Burg Steinkopf

V 3

Jetta von der Alten Festung

Kiss vom Quercus Wald

/V 4

Megy od Vadanora

V 1

Nora von Ludwigsplatz

V
FEMALES - INTERMEDIATE Class

Anja Suny Day's

V 2

Heidi von Tonis Bergen

V 4

Mey from Brodgar of Orkney

Ulla vom Steintor Rott

V 3

Una vom Steintor Rott

V 1, Najljepša mlada ženka

Una

FEMALE - OPEN Class

Alfa von Hause Pišta

-

Brooks vom Burg Steinkopf

V 3

Fila do Vadanora

V 4

Gitta von der Alten Festung

V 2

Viva Noor von der Alten Festung

V 1, Najljepša zrela ženka 

Viva Noor