STRUČNI KADAR

SUCI ZA OBLIK

ALEKSANDAR UJLAKI
Nacionalni sudac
Mjesto stanovanja: Koprivnica
E-mail: rottweiler.ujlaki@gmail.com
Mob.: +385 98 658 428

OLIVER ŠIMON
Međunarodni sudac
Mjesto stanovanja: Pušćanska Dubrava
E-mail: oliver.simon13@gmail.com
Mob.: +385 98 945 7763

SUDAC ZA RAD

MILAN ŠKORIĆ
Međunarodni sudac
Mjesto stanovanja: Krk
E-mail: milan_skoric@t-online.de
Mob.: +0049 171 908 90 79

MARKIRANT

STEFAN KOBETIĆ
Markirant I kategorije
Mjesto stanovanja: Zagreb
E-mail: stefan.kobetic.5@gmail.com
Mob.: +385 99 65 60 575

VODITELJICA TEČAJA

ALEKSANDRA RAKOVAC
Voditeljica tečaja
Mjesto stanovanja: Ičići
E-mail: rakovac.a@gmail.com
Mob.: +385 98 904 7413